Циљеви

1

Трасе прве метро линије треба да обухвати Клинички центар Србије и главну железничку станицу “Прокоп”

КЦС и главна железничка станица „Прокоп” су били обухваћени свим досадашњим метро линијама од 1976. које су повезивале Чукарицу и центар града. Тренутни метро пројекат прве две линије за који постоји финансирање и за који се спрема почетак изградње крајем 2021. године их не обухвата. Биће обухваћени тек трећом линијом која је још у фази планирања, а која би у најбољем случају уколико буде било финансијских средства могла бити готова тек у другој половини четврте декаде 21. века. Са друге стране, сам постојећи план нуди варијанту прве линије која иде преко КЦС и Прокопа. Сматрамо да је потребно да грађани изврше притисак на надлежне како би се баш та варијанта и усвојила.

КЦС је највећи болнички центар у држави у којем се лече грађани из свих делова Србије. Годишње се у њему збрине више од миллион пацијената и изврши више од 50.000 операција. Као локација од националног значаја је већ сада велики генератор кретања, представља тачку од суштинске важности за све грађане Србије а не само Београђане и потребно је повезати га метро системом са остатком града. Поготово истичемо важност повезивања са новом главном железничком станицом „Прокоп” како би грађани који су корисници градске железнице или који долазе у Београд на лечење имали бољи приступ овој значајној установи.

Нова главна железничка станица „Прокоп” је централна тачка железничке мреже Србије и централна тачка будућих брзих пруга. Очекује се да доживи велики пораст броја путника у будућим годинама са изградњом брзе пруге у Србији и планираним ширењем линија градске железнице. Поготово ће доћи до повећања путника већ за неколико месеци са завршетком брзе пруге до Новог Сада. Станица је предвиђена за 40.000 путника дневно и у комбинацији са првом линијом метроа би постала једна од најзначајнијих преседачких тачака у граду. Обезбедила би се лака и брза доступност вишеструко већег броја корисника објектима који по свом значају, карактеру и величини превазилазе само градске оквире попут здравствених установа, сајамског комплекса, културно историјских објеката, итд. Тиме се добија смањење оптерећења друмске инфраструктуре, већа атрактивност садржаја за већи број корисника и лакша доступност. Напомињемо и да у оквирну главне железничке станице „Прокоп” већ постоји изграђена метро станица.

2

Потребно је оставити могућност да се у будућности изгради крак од Жаркова ка Цераку, Видиковцу и Петловом Брду

Тренутни метро план не предвиђа метро до насеља Церак, Церак Виногради, Видиковац, Лабудово Брдо и Петлово Брдо иако су сви претходни метро планови од 1976. до данас то предвиђали. Сматрамо да је потребно оставити могућност изградње крака ка тим насељима у будућности. Неопходно је то унети у планске документе и постојећи пројекат метроа прилагодити могућем рачвању линије у будућности.

То је пројекат који би остао за неке друге генерације, али је од пресудног значаја да се то већ данас предвиди. Потребно је само одредити тачно место будућег гранања и пројектовати метро станицу Трговачка на такав начин да она у будућности не омета путању новог крака.